"18. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI"


 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ülkemizdeki fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edebilecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla, “ 18. Devlet Fotoğraf Yarışması ” düzenlenmiştir.

Sözkonusu yarışmaya başvuru; 24 Nisan - 22 Haziran 2018 tarihleri arasında,https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adresi üzerinden e-devlet sistemine yönlendirilerek bu yıl ilk defa çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olup, yarışmaya başvurmak için e-devlet şifresi gerekmektedir.

18. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda,

  • Başarı Ödülüne değer görülecek her bir kategorideki üç (3) adet  fotoğraf  için, ayrı ayrı  6.000.- TL veBaşarı Belgesi
  • Sergilenmeye değer görülecek her bir kategorideki en fazla yirmibeş (25) adet fotoğraf için, ayrı ayrı 500.-TL ve Katılım Belgesi verilecektir.


Yarışmanın Seçici Kurulu

  • Seçici Kurul, 4 (dört) akademisyen /sanatçı ve 1 (bir) Bakanlık temsilcisinden oluşturulacak olup, üyelerin isimleri, son başvuru tarihinden (22 Haziran 2018) sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr,  www.guzelsanatlar.gov.tr ve www.kulturportali.gov.tr) duyurulacaktır.